Fundacja Generator Inspiracji

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  "Uczymy się przez całe
  życie" - tę maksymę
  zna prawie każdy z nas.
  Wszyscy możemy
  (bez względu na wiek)
  aktywnie "dotykać"
  życia, doświadczać go
  i wyciągać z tego
  wnioski, wiedzę
  oraz nabywać kompetencje.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?


  Społeczny wizerunek
  wolontariusza
  - osoby młodej,
  dobrze sytuowanej,
  wykształconej i religijnej
  - nie odpowiada
  profilowi osób,
  które angażują się
  w dobrowolną,
  nieodpłatną pracę
  w celach społecznych.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wolontariat sportowy
  daje możliwość
  uczestnictwa w wielkich,
  sportowych
  wydarzeniach, takich jak
  Igrzyska Olimpijskie,
  Mistrzostwa Świata
  i Europy, ale także
  w wydarzeniach
  o zasięgu krajowym
  bądź lokalnym.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Uczenie się można
  określić jako poznawanie
  swojego potencjału
  ukazującego się
  w postaci nowej wiedzy,
  nowych zdolności,
  postaw i umiejętności,
  a przede wszystkim
  jako połączenie
  tych wszystkich
  elementów w całość.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Zapewne wolontariat
  najczęściej kojarzy się
  z robieniem zakupów
  dla osób starszych,
  pomaganiem
  niepełnosprawnym,
  odrabianiem lekcji
  z dziećmi. Ale wolontariat
  daje możliwość
  wypróbowania sił
  w różnych dziedzinach.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Działania w ramach
  uczenia się
  pozaformalnego
  angażują uczestników
  na zasadzie
  dobrowolności
  i są starannie
  zaplanowane,
  aby wspierać ich rozwój
  indywidualny, społeczny
  oraz zawodowy.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Wiele organizacji
  stwarza młodzieży
  szansę uczestniczenia
  w wymianach
  i szkoleniach.
  Dzięki temu młodzi ludzie
  mogą osobiście
  doświadczać różnic
  międzykulturowych - odmiennych zwyczajów, wartości i postaw.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Nauka to nie tylko
  wkuwanie definicji,
  jest to także
  rozbudzanie ciekawości,
  wspomaganie
  samodzielnego
  poznawania świata
  i uczenia się
  oraz inspirowanie
  dialogu społecznego
  na temat nauki.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  W badaniu
  przeprowadzanym
  w 28 europejskich
  krajach pytano
  o wykonywanie
  pracy wolontarystycznej.
  Odpowiedzi badanych
  plasują Polskę
  dopiero na 18. miejscu.
  Pozytywnej odpowiedzi
  udzieliło 7% Polaków.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

   Zmiana jest zjawiskiem
  powszechnym, raczej
  nie znajdziemy obszaru
  gdzie zmiana nie
  następuje. Młodzi ludzie
  przeżywają na ogół
  własne doświadczenia
  bardzo intensywnie
  i są otwarci
  na wszelkiego
  rodzaju zmiany.

   

 • Czy wiesz że?
  Czy wiesz że?

   

  Pozytywne myślenie
  - przede wszystkim
  uwierz, że możesz
  odnieść sukces, aby móc
  działać naprawdę
  skutecznie i w pełni
  wykorzystać swój
  potencjał. Nie bój się
  nowych wyzwań. Potem
  nie będziesz żałować,
  że nie spróbowałeś.

   

Partnerzy

 • 1. PAFW.png
 • 3. ARFP.png
 • 4. FEP.png
 • 5. PFDM.png
 • 6. FRSI.png
 • 10. OST.png
 • 13. PRz.png
 • 14. UR.png
 • 16. CW.png
 • 17. aisec.png
 • 18. MDK.png
 • 19. rodzina.png
 • 21. FPDC.png

organizacja przyjazna wolontariuszom

Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie X" 2018 rozstrzygnięty!

Ostatniego czerwca br., o godzinie 16.30 odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie X” 2018. Dzięki dyskusji Asesorów udało się ustalić ostateczną treść listy rankingowej, w związku z czym przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ich pracy.  W ramach tegorocznego konkursu do Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacji Generator Inspiracji wpłynęło 11 wniosków, których autorzy ubiegali się w sumie o blisko 66 tys. zł. Suma budżetów wszystkich aplikujących w konkursie projektów to kwota 154 605,80 zł, przy czym wkład własny finansowy zadeklarowany przez Wnioskodawców to kwota 14 300,00 zł, zaś wkład niefinansowy opiewał na kwotę 74 680,00 zł. 

 

 

30 czerwca 2018 r. w Rzeszowie spotkała się Komisja Grantowa Lokalnego Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie X” 2018, by ocenić wnioski zgłoszone do bieżącej edycji konkursu.

 

W skład Komisji Grantowej weszli:

>> Anna Tworz – kierownik Oddziału współpracy z samorządami i organizacjami w Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;

>> Justyna Piekło – animatorka kultury, dziennikarka, członkini organizacji pozarządowych;

>> Maciej Kunysz - Wiceprezes Stowarzyszenia EKOSKOP, Członek Komitetu Monitorującego RPO, autor i koordynator projektów o tematyce społecznej;

>Łukasz Kosiba - Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli;  

>> Oksana Marczak – przedsiębiorca, społeczniczka - Wolontariuszka Programu PAFW "PROJEKTOR - wolontariat studencki", była wolontariuszka ODL-FGI;

>> Adam Ptasiński – Prezes Zarządu Fundacji Generator Inspiracji.

 

Wspólnym mianownikiem wspieranych w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie X" 2018 jest lokalna aktywność oraz budowanie dobra wspólnego.

 

Do konkursu złożono 11 wniosków.

 

Komisja Grantowa do dofinansowania rekomendowała wszystkie projekty, a łączna suma ich dotacji wyniesie 57 tys. zł

 

Przy wyborze wniosków Komisja kierowała się następującymi kryteriami:

>> trafność diagnozy potrzeb społeczności;

>> adekwatność podejścia w planowaniu projektu zakładającego wspólne działanie mieszkańców;

>> stopień zaangażowania lokalnej społeczności w realizację projektu;

>> komunikacja i promocja projektu;

>> pożyteczność projektu;

>> trwałość i możliwość kontynuacji działań;

>> realność planu pozyskania wkładu własnego;

>> klarowność przedstawionego budżetu i jego adekwatność do proponowanego projektu.

Każdy z wniosków mógł uzyskać maksymalnie 45 punktów (jest to średnia arytmetyczna ocen wszystkich członków Komisji Grantowej).

 

LISTA RANKINKGOWA
Lokalnego Konkursu Grantowego "Działaj Lokalnie X" 2018
 

L.p.

Numer

Tytuł projektu

Gmina

Wnioskowana kwota

Rekomendowana kwota

Ocena końcowa


1.

1628/2018/46

Jak się Tobie pokłonić Polsko ?

Chmielnik

6000

6000

40


2.

1339/2018/46

Lokalni bohaterowie o naszą wolność i niepodległość

Błażowa

6000

6000

39.5


3.

1764/2018/46

Bezpieczna Rodzinka.pl

Świlcza, Głogów Małopolski
Trzebownisko

5901,48

5900

39


4.

1704/2018/46

650 barw tyczyna

Tyczyn

6000

5200

37


5.

1749/2018/46

WIELKA GRECKA PRZYGODA

Hyżne

6000

4800

37


6.

1741/2018/46

Mamo, Tato, zróbmy coś razem.

Głogów Małopolski

6000

4800

35.5


7.

1774/2018/46

SUPERpoMOCNI

Głogów Małopolski, Trzebownisko

5934,32

5200

35.5


8.

1748/2018/46

Izdebki Sport ON

Nozdrzec

6000

4800

30


9.

1752/2018/46

Wygon lenia - wbijaj na impreze - polacz pokolenia

Głogów Małopolski

6000

4800

30


10.

1765/2018/46

Weekendowe przygody z naukami ścisłymi

Chmielnik,
Krasne,
Hyżne

5900

5000

26


11.

1769/2018/46

Jesienny koncert na dwa świerszcze

Hyżne

5890

4500

24.5

 

65625,80

57000

 

 

Gratulujemy zwycięskim inicjatywom.


W najbliższym czasie skontaktujemy się indywidualnie z każdym z Wnioskodawców by przekazać rekomendacje i uwagi Członków Komisji Grantowej, pomocne w dostosowaniu budżetów do kwot przyznanego dofinansowania. 

 

Jednocześnie informujemy, że niebawem odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przedstawicieli zwycięskich inicjatyw, których celem będzie omówienie zasad realizacji inicjatyw.

 Obecność na spotkaniu przedstawicieli wnioskodawcy i realizatora jest obowiązkowa (warunkuje przekazanie grantu).

 

 

„Działaj Lokalnie X" 2018 to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie - Fundacją Generator Inspiracji

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI • adres rejestrowy: Futoma 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie

 adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów  kontakt telefoniczny: 502 901 620  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 nr KRS 0000245834  NIP 716-268-99-69  Regon 060085811

  bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.  nr rachunku bankowego: 14 1750 0012 0000 0000 3550 7671